نوشته شده توسط : مهدی

مغز لهیدگی

لینک دانلود فیلم کم حجم مغز لهیدگی

http://s5.picofile.com/file/8139115542/magz_lehidegi_sib.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - مغز لهیدگی , علایم مغز لهیدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 480
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

 لکه تاولی

لینک دانلود فیلم کم حجم لکه تاولی

 

http://s5.picofile.com/file/8139116400/lake_tavali.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - لکه تاولی , لکه تاولی سیب , علایم لکه تاولی سیب , کنترل لکه تاولی سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 563
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

لکه تلخ

لینک دانلود فیلم کم حجم لکه تلخ

http://s5.picofile.com/file/8139116392/lake_talkh.wmv.html

 

 

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - لکه تلخ , لکه تلخ سیب , کنترل لکه تلخ سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 2192
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

لکه سیاه

 

لینک دانلود فیلم کم حجم لکه سیاه

 

http://s5.picofile.com/file/8139116376/lake_siahe_sib.wmv.html

 و قارچ کش های جدید

استروبی ( كروزكسيم متيل )- فیلینت ( تري فلوكسي استروبين)-بایکور ( بيترتانول )

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - لکه سیاه , لکه سیاه سیب , کنترل لکه سیاه سیب , , علایم لکه سیاه سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 1807
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

 کرم سیب

لینک دانلود فیلم کم حجم  کرم سیب

http://s5.picofile.com/file/8139116292/kerme_sib.wmv.html

 و سموم جدید

کالیپسو - موسپیلان (استامی پراید ) - مچ ( لوفنورون )- بیسکایا ( تیاکلوپراید )

تریسر ( اسپینوزاد ) - کونفیدور ( ایمیداکلوپرید )  - کاسکید ( فلوفنوکسورون )

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -کرم سیب , کنترل کرم سیب , علایم کرم سیب , سموم جدید برای کرم سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کرم جوانه خوار

لینک دانلود فیلم کم حجم کرم جوانه خوار

 http://s5.picofile.com/file/8139116200/keme_javane_kharr.wmv.html

http://s5.picofile.com/file/8139116242/kerme_javane_khar.wmv.html

 

 

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کرم جوانه خوار , علایم کرم جوانه خوار سیب , کنترل کرم جوانه خوار سیب , کرم جوانه خوار سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 1545
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کپک ابی

لینک دانلود فیلم کم حجم کپک ابی

http://s5.picofile.com/file/8139116134/kapake_abi.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -کپک ابی , کپک ابی سیب , کنترل کپک ابی سیب , علایم کپک ابی سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 2110
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کنه تارعنکبوتی

لینک دانلود فیلم کم حجم کنه تارعنکبوتی

http://s5.picofile.com/file/8139116084/kane_tar_ankaboti.wmv.html

و سموم جدید کنه کش

مایتاک،ابرون-مروسید،،نیسورون،فنازاکوئین-باروک- انویدور-فلورامایت- نئورون و دانیتول

سان مایت:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کنه تارعنکبوتی , کنه تارعنکبوتی سیب , کنترل کنه تارعنکبوتی سیب , علایم کنه تارعنکبوتی سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 1527
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

 کنه قرمز

لینک دانلود فیلم کم حجم کنه قرمز

http://s5.picofile.com/file/8139116034/kane_gemez.wmv.htmlو

 

و سموم جدید کنه کش

باروك ( اتوكسازول )-فلورامايت ( بايفنازيت ) - انويدور ( اسپيرودايكلوفن )

پرايد ( فنازاكوئين )- پروپاژیت - سان مایت

 

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کنه قرمز , کنه قرمز سیب , کنترل کنه قرمز سیب , علایمکنه قرمز سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 1349
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کمبود منگنز

لینک دانلود فیلم کم حجم کمبود منگنز

http://s5.picofile.com/file/8139115900/kan_mn.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کمبود منگنز , علایم کمبود منگنز در سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کمبود روی

لینک دانلود فیلم کم حجم کمبود روی

http://s5.picofile.com/file/8139115800/kam_zn.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کمبود روی , علایم کمبود روی در سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 422
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

 کمبود آهن

لینک دانلود فیلم کم حجم  کمبود آهن

http://s5.picofile.com/file/8139115750/kam_fe.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کمبود آهن , علایم کمبود آهن در سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 396
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

جونده گان

لینک دانلود فیلم کم حجم جونده گان

http://s5.picofile.com/file/8139115692/javandegan.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - جونده گان ,
:: بازدید از این مطلب : 581
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

گال طوقه

 

لینک دانلود فیلم کم حجم گال طوقه

 

http://s5.picofile.com/file/8139116550/gale_toge.wmv.html:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - گال طوقه , گال طوقه سیب , علایم گال طوقه سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 1393
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

اسکالد انباری

لینک دانلود فیلم کم حجم اسکالد انباری

http://s5.picofile.com/file/8139116518/eskalde_anbari.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اسکالد انباری , اسکالد انباری سیب , علایم اسکالد انباری سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 4032
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

اختلالات پوست

لینک دانلود فیلم کم حجم اختلالات پوست

http://s5.picofile.com/file/8139116492/ekhtelalate_post.wmv.html:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اختلالات پوست , علایم اختلالات پوست درخت سیب , اختلالات پوست درخت سیب , ,
:: بازدید از این مطلب : 407
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

اختلالات میوه

لینک دانلود فیلم کم حجم اختلالات میوه

http://s5.picofile.com/file/8139116450/ekhtelalate_mive.wmv.html

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اختلالات میوه , اختلالات میوه در سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 608
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

اختلالات تغذیه

لینک دانلود فیلم کم حجم اختلالات تغذیه

http://s5.picofile.com/file/8139116426/ekhtelal_hay_tagzie.wmv.html:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اختلالات تغذیه , علایم اختلالات تغذیه سیب , اختلالات تغذیه سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 614
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سپر دار وا وی سیب

Lepidosaphes  malicola


این آفت به درختان سیب ، هلو ، گوجه ، زرد آلو و ندرتاً گلابی حمله می کند.

در روی درختان بید تبریزی ، یاس و عده ای دیگر از درختان زینتی نیز مشاهده شده است.

 

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سپر دار وا وی سیب ,
:: بازدید از این مطلب : 697
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شته سبز سیب Green apple aphid


گیاهان میزبان


این شته به سیب، گلابی، به، زالزالک و ازگیل حمله می کند.

هر جا که سیب کشت شود این آفت نیز وجود دارد.

 

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: شته سبز سیب , کنترل شته سبز سیبفیلم اموزشی شته سبز سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شته سبز سیب Green apple aphid ,
:: بازدید از این مطلب : 823
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شته مومي يا شته خوني سيب

Wooly aphid


اين آفت به صورت توده هاي سفيد رنگ در ماههاي مهر و تابستان روي سرشاخه‌ها و تنه

درختان دانه‌دار به خصوص در اطراف زخم‌هاي حاصله از هرس شاخه‌ها ديده مي‌شود.

اين آفت به ريشه و طوقه دررختان نيز حمله مي‌كند.

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: شته مومي يا شته خوني سيب , کنترل شته مومي يا شته خوني سيب , فیلم اموزشی شته مومي يا شته خوني سيب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شته مومي يا شته خوني سيب ,
:: بازدید از این مطلب : 4214
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سرخرطومی سیب Apple blossom weevil
 

میزان اصلی آن سیب و علاوه بر آن به سایر درختان میوه دانه‌دار هم خسارت می‌زند، حشره

کامل قبل از جفت‌گیری و تخمریزی از جوانه‌ها، برگ، گلهای هنوز کاملاً بسته، حتی شاخه‌های

بسیار کوچک حامل جوانه‌های گل و برگ تغذیه می‌کند.

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: سرخرطومی سیب , کنترل سرخرطومی سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سرخرطومی سیب Apple blossom weevil ,
:: بازدید از این مطلب : 1773
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سوسك شاخك بلند رزاسه (كرم زرد شاخه خوار)
 Rosaceae branch borer

در اكثر مناطق ميوه‌خيز كشور وجود دارد.

به انواع درختان ميوه خانواده رزاسه يعني سيب، گلابي، به، گيلاس، هلو، زردآلو، بادام، آلو،

گوجه، آلبالو، زالزالك، به ژاپوني، رز، سنجد و حتي به درختان

نرك سيب، هلو و زردآلو حمله مي‌نمايد.

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سوسك شاخك بلند رزاسه , سوسك شاخك بلند رزاسه , کنترل سوسك شاخك بلند رزاسه , علایم سوسك شاخك بلند رزاسه ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کرم سفید ریشه
 
Polyphylla ollivieri


این حشره در اکثر مناطق ایران وجود دارد و از ریشه گیاهان مختلفی تغذیه می‌نماید.

در بین عوامل مخرب درختان میوه، آفات از اهمیت زیادی برخوردارند، در بین آفات،

کرم سفید ریشه یکی از مضر ترین آنها می باشد.

 

 

بقیه در ادامه مطلب

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: علایم کرم سفید ریشه سیب , کرم سفید ریشه , کرم سفید ریشه سیب , کنترل کرم سفید ریشه سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کرم سفید ریشه Polyphylla ollivieri ,
:: بازدید از این مطلب : 1122
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

ليسه سيب

Yponomeuta malinelus  (Lep: Yponomeutidae)

 
اين آفت سرما دوست بوده، در نتيجه حشره‌اي است

مخصوص ارتفاعات و در اغلب استانهاي ايران فعاليت دارد.

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: ليسه سيب , کنترل ليسه سيب , علایم ليسه سيب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - ليسه سيب Yponomeuta malinelus ,
:: بازدید از این مطلب : 857
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کرم سیب:

Cydia pomonela
       

زیست‌شناسی:


کرم به زمستان را به صورت لاروهای کامل در داخل پیله‌های

خاکستری رنگ و کشیده به سرمی‌برند.

 

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , سیب , ,
:: برچسب‌ها: کرم سیب , کنترل کرم سیب , آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کرم سیب Cydia pomonela ,
:: بازدید از این مطلب : 799
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کنه پیاز

 

 
 Rhizoglyphus Echinopus ( Fumouze & Robin

خسارت

 

معمولی ترین راه شناسایی آن بررسی پیازها قبل از کشت است ، بیشتر خسارت این کنه در

 

اندام های زیرزمینی مشاهده می شود .

 

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - کنه , کنه پیاز , کنترل کنه پیاز , علایم کنه پیاز ,
:: بازدید از این مطلب : 3386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

کلفتی گلو

 

این مشکل به عوامل مختلفتی از جکله موارد زیر بستگی دارد

ژنتیک

حمله تریپس با برخی بیماری ها

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - کلفتی گلو ,
:: بازدید از این مطلب : 887
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

دو قلو شدن

 

این مشکل به عوامل مختلفتی بستگی دارد

1) ژنتیک

2) ابیاری پیاز به خصوص در مراحل اولیه رشد اگر قطع گردد ،

پوست بیرونی رشد و با ابیاری مجدد

برگ های داخلی نیز شروع به رشد کرده .

باعث ترکیدن پوست خارجی و رشد غیر عادی جوانه های دالی و دو قلو شدن پیاز می گردد.:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - دو قلو شدن ,
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

شفاف شدن فلس translucent scale

 

تاخیر در زمان برداشت و بالا رفتن دما در ماه آخر برداشت و سپس انتقال به انبار سرد باعث این

اختلال می گردد که در این حالت فلس پیاز شفاف شده و مانند

زمان سرمازدگی ،بافت محصول نرم و به سرعت فاسد می گردد.

 

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - شفاف شدن فلس translucent scale ,
:: بازدید از این مطلب : 474
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

آفتاب سوختگی sunscald

 

در مناطق گرم نور مستقیم خورشید به همراه درجه حرارت بالا باعث گرم شدن خاک تا 65

سانتیگراد درجه شده که باعث ایجاد فلس های چروکیده و تیره و بافت رده در زیر ان

می گردد.

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - آفتاب سوختگی sunscald ,
:: بازدید از این مطلب : 532
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سبز شدن greening

 

در صورتی که سوخ ها در طورل مدت رشد با پس از برداشت برای مدت

زیادی در معرض نور خورشید قرار بگیرند روی می دهد

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - سبز شدن greening ,
:: بازدید از این مطلب : 388
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

تقسیم شدن سوخ ها bulb splittling

 

در اثر ابیاری نا منظم در داخل سوخ ها شکاف ایجاد می شود که باعث ورود

بیماری ها و حشراب شده و در نهایت محصول خراب می شود.

 

 :: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: بازدید از این مطلب : 451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

بیماری خاکستری پیاز

 

 عامل بیماری

 قارچ عامل بیماری به نام Botrytis alliimunn دارای رشته‌های میسلیومی دیواره‌دار قطور

استوانه‌ای شکل می‌باشد.

 

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - بیماری خاکستری پیاز , بیماری خاکستری پیاز , کنترل بیماری خاکستری پیاز , علایم ,
:: بازدید از این مطلب : 1594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

تریپس Thrips

 

دامنه میزبانی

بادمجان، فلفل، کدوئیان، پنبه، تنباکو، برنج، سیب زمینی، لوبیا، کاهو، پیاز ، آووکادو، مرکبات،

انبه، نخود فرنگی، داودی، لگومها، خربزه، خیار، کنجد، آفتابگردان، سویا، کدو، گوجه فرنگی،

ارکید و

 

 

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: تریپس پیاز , کنترل تریپس پیاز , علایم تریپس پیاز , بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - تریپس Thrips ,
:: بازدید از این مطلب : 9639
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

مگس پیاز Onion fly لاروهای کوچک و سفید رنگ این مگس ساقه های زیرزمینی و پیازها را سوراخ کرده و سبب

پژمرده شدن و زرد شدن برگها می گردند .

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: مگس پیاز , کنترل مگس پیاز , علایم مگس پیاز , بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - مگس پیاز Onion fly ,
:: بازدید از این مطلب : 2601
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سفیدک داخلی پیاز                         

                    

عامل بیماری قارچ پرونوسپورا دستراکتور می باشد.این بیماری در اکثر پیاز   

کاریهای شمال کشور شایع میباشد

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - سفیدک داخلی , سفیدک داخلی پیاز , کنترل سفیدک داخلی پیاز , علایم سفیدک داخلی پیاز , ,
:: بازدید از این مطلب : 6608
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

زنگ پياز و تره

Puccinia porri


 علائم بیماری:

مرحله اسپرموگونی و اسیدی قارچ به صورت جوشهائی با رنگ زرد روشن بوده و پیکنیدیوم

های این قارچ به صورت نقاط سیاه رنگ در وسط این جوش ها دیده میشود.

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: زنگ پیاز , کنتارل زنگ پیاز , Puccinia porri , علایم زنگ پیاز , بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - زنگ Puccinia porri ,
:: بازدید از این مطلب : 2838
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

سياهك پياز


Urocystis cepulae


علائم بیماری:


رگه هائی در داخل بافت برگ، غلاف برگ و غده پیازها دیده می شود.

این رگه ها به وسیله توده های سیاه اسپورهای قارچ پر شده اند که با پاره

شدن آن توده سیاهرنگ اسپور قارچ خارج می گردد.

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: سياهك پیاز , علایم سياهك پیاز , Urocystis cepulae , کنترل سياهك پیاز , بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - سياهك Urocystis cepulae ,
:: بازدید از این مطلب : 5198
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 شهريور 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مهدی

نماتد ساقه و پیاز

stem and bulb nematode


 مرفولوژی و بیولوژی

 عامل بیماری نماتد Ditylenchus dipsaci(Kuehn) Filip می‌باشد که طول آن3/1-1 میلیمتراست

وحدود30 میکرومترقطر دارد.

 

بقیه در ادامه مطلب:: موضوعات مرتبط: بیماری ها , پیاز , ,
:: برچسب‌ها: نماتد ساقه و پیاز , کنترل نماتد ساقه و پیاز , stem and bulb nematode , علایم نماتد ساقه و پیاز , بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - نماتد ساقه و پیاز stem and bulb nematode ,
:: بازدید از این مطلب : 2412
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 شهريور 1393 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد